Blog - Tag: טיהור מים

כיצד לבחור מערכת טיהור מים.

מאת פילטרים בזול, 11/20/2013 - 22:32
עברית

מערכת טהור מים נבחרת על פי מספר גורמים.

1-צורך 2-יעילות המערכת 3-איכות המוצר

1- הצורך

מי התהום בארץ ובמקומות רבים בעולם הזדהמו במהלך השנים בשפכים תעשייתיים, דשנים כימיים ומי ביוב, כפי שפורסם במאמרים רבים ומופיע ובדו"ח מבקר המדינה.

משרד הבריאות קבע תקנים, שמגדירים את תדירות הבדיקות של מי השתייה, הכמויות המותרות של הרעלים במי השתייה וסוג החומרים שיבדקו (קיימים חומרים רבים שלא נבדקים ולכן לא יודעים על קיומם במים כמו החומר המסוכן פרכלורט, שנמצא לאחרונה במספר בארות וגרם לסגירתם)