תנאי שירות ואחריות פילטרים בזול

תנאי האחריות:

1. לכל מוצר הנרכש בחברה מצורפת תעודת אחריות, אשר מקנה לקונה המכשיר שרות/תיקונים בהתאם לדגם
המכשיר מיום אספקת המתקן לרוכש לתקופת הזמן המצוינת בתעודה. ברכישת פילטרים (סננים) תינתן
עליהם אחריות לשלושה חודשים.
2. אחריותנו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק של המכשיר אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש רגיל ונבון.
3. האחריות לשרות התיקונים לא תחול על המכשיר בתנאים הבאים:
א. קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי ההוראות
ב. נפילה, שבר או נזק מכל סיבה שהיא שנעשה במכוון, רשלנות או הזנחה של המכשיר.
ג. האחריות אינה חלה על פילטרים, ממבראנה וחלקים נלווים.
ד. אחריות זו מתבטלת אוטומטית בכל מקרה שאדם אשר אינו מוסמך מטעם החברה יתקין, יטפל, יחליף פילטרים או יבצע שינויים במכשיר. וכן כתוצאה מאש, ברק או שריפה.
ה. האחריות אינה חלה על נזקי אבנית.
4. האחריות מתחדשת כל חצי שנה /שנה לאחר טיפול ו/או החלפת הפילטרים ע"י נציג מוסמך מטעם החברה
בלבד.

החזרת מוצרים וביטול עסקאות

1. ניתן לבטל כל עסקה באתר תוך 14 ימים מיום ההזמנה ללא כל חיוב, ובלבד שההזמנה לא נשלחה
ללקוח. במידה ונשלחה ההזמנה ללקוח, הוא יחויב בדמי ההובלה והתקנה בלבד.
2. במידה והלקוח ביקש לבטל את העסקה במסגרת 14 הימים העומדים לרשותו, והמוצר איננו במצב תקין כפי
שיצא את חברתנו (שבור, סדוק ,שרוט או שנעשה בו שימוש),לא יתקבל ביטול ולא יוחזר הכסף ללקוח.
3. במידה והלקוח החליט לבטל את העסקה לאחר 14 ימים, לא יתקבל הביטול ולא יוחזר הכסף ללקוח.
4. החזרת המוצר היא באחריות הלקוח והיא תתבצע עד 14 יום מתאריך קבלתו. יש להחזיר את המוצר במצב
תקין, ללא שריטות או פגמים, באריזתו המקורית.
5. החזרה על ידי טכנאי החברה מבית הלקוח תהיה כרוכה בתשלום עבור איסוף ופירוק המוצר בלבד.

עברית