עלויות משלוח של פילטרים ומערכות סינון מים

אספקת המוצרים

1. חברת פילטרים בזול תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש, לכתובת שסופקה או לסניף הדואר הקרוב במסגרת
המועד המצוין באתר, לפי שיקול דעת החברה ובהתאם לדרישות הלקוח, וזאת בכפוף לתשלום מלא.
2. חברת פילטרים בזול לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
- כח עליון , מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.
- שביתת ספקים המעכבת מתן שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או להובלת המוצרים.
- כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

דמי משלוח והתקנה

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממחסני החברה, במידה וקיים שירות זה ע"פ התנאים שהוצגו באתר, וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף.
3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא ייגבו מהלקוח דמי משלוח.
4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית חברת פילטרים בזול ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים: א'-ה', לא כולל שבתות וחגים.

עברית